Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2008

Morrison Hotel (1970)


Side one: Hard Rock Cafe
"Roadhouse Blues" (Morrison, The Doors)
"Waiting for the Sun" (Morrison)
"You Make Me Real" (Morrison)
"Peace Frog" (Morrison, Krieger)
"Blue Sunday" (Morrison)
"Ship of Fools" (Morrison, Krieger)

Side two: Morrison Hotel
"Land Ho!" (Morrison, Krieger)
"The Spy" (Morrison)
"Queen of the Highway" (Morrison, Krieger)
"Indian Summer" (Morrison, Krieger)
"Maggie M'Gill" (Morrison, The Doors)

Δεν υπάρχουν σχόλια: