Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2008

Ελληνική Νομαρχία

"Ελληνική Νομαρχία"
Ανωνύμου του Έλληνος
"Ω, πόσον ήθελε τρομάξει κάθε αισθαντικός άνθρωπος, οπού βλέπει τα βασιλικά παλάτια, τα οποία από το έξω μέρος φαίνονται τόσο λαμπρά και ζωγραφισμένα, αν ήθελεν ιδεί με την ιδίαν ευκολίαν εκείνους, οπού τα κατοικούσι, εις την αληθή στάσιν της καρδίας των και της διαθέσεώς των."
(Ολόκληρο το κείμενο)

Δεν υπάρχουν σχόλια: