Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2008

An American Prayer (1978)


"Awake"
"The Ghost Song"
"Dawn's Highway/Newborn Awakening"
"To Come Of Age"
"Black Polished Chrome/Latino Chrome"
"Angels And Sailors/Stoned Immaculate"
"The Movie"
"Curses, Invocations"
"American Night"
"Roadhouse Blues"
"Lament"
"The Hitchhiker"
"An American Prayer"

Δεν υπάρχουν σχόλια: