Τρίτη, 26 Μαΐου 2009

Σύνορα και χρόνος

Πώς αλλάζουν τα σύνορα?

Δεν υπάρχουν σχόλια: